Kik vagyunk?


A Civil Iránytű Alapítvány célja a szektor fejlesztése, a civil szervezetek ismertségének és átláthatóságának növelése, a civil szektor külső és belső kapcsolatainak, partnerségeinek fejlesztése és támogatása, civil szervezetek hálózati együttműködéseinek, forrásszervező tevékenységének támogatása, valamint a vállalati-civil együttműködések, a társadalmi részvétel, az önkéntesség és az adományozás fejlesztése, elősegítése, bátorítása. Munkánkkal elő kívánjuk segíteni, hogy a szektorban egyre több, mérhetően kiváló eredményeket felmutató szervezet működjön.

Tevékenységünk fő irányai a civil szektor és szervezetek fejlesztése az alábbi területeken:

  • Szervezeti képességek fejlesztése
  • Szektoron belüli és szektorközi együttműködések elősegítése
  • Szektor egészét segítő ügyek támogatása

Munkánk során elsősorban olyan szolgáltatások, programok fejlesztésével és működtetésével  foglalkozunk, melyeket civil szervezetek széles köre tud igénybe venni. Ezen tevékenységek kiegészítéseként esetenként tanácsadási szolgáltatásokat is nyújtunk.

Legfőbb ügyfeleink a civil szervezetek, legfontosabb együttműködő partnereink a civil szektor fejlődését támogatni kívánó vállalatok, magánszemélyek, szakértők és a média.

Csapatunk tagjai komoly civil szervezeti háttérrel és menedzsment tapasztalatokkal rendelkeznek, melyet az Alapítvány céljainak szolgálatába állítanak.

Munkánk során fontosnak tartjuk az átlátható működést, az átláthatósággal kapcsolatos információk és anyagok ezen az oldalon elérhetők. 

Csapatunk


Cseh Balázs – kuratóriumi elnök

Balázs több, mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik a civil szervezeti munkában. 2005-ben az alapító csapat tagjaként részt vett a Magyar Élelmiszerbank Egyesület megszervezésében, melynek azóta is elnöke. Az Élelmiszerbank keretei között több milliárd forint értékű adomány szervezésében vett részt. 2009 óta az Élelmiszerbankok Európai Szövetségének elnökségi tagja. 2011-ben az Önkéntes Központ Alapítványtól az "Év önkéntese" díjat kapta. 2012-től az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületének szóvívője. A Civil Díj program egyik ötletadója, szervezője.

Oprics Judit – kuratóriumi tag

Judit, szociológus, 13 éve dolgozik a civil szektorban. A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány munkájában kutatóként, szakértőként, programvezetőként, jelenleg igazgató helyettesként vesz részt. Szakmai vezetésével jött létre a Társadalmi Egyeztetések Eljárási Normarendszere program, melynek hatása később a törvényhozásban is megjelent. Az Etikai Kódex kialakítása és az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületének szervezése kezdetek óta szívügye, több éve vezeti a NIOK Alapítvány Átláthatóság programját.

Fejér Péter – kuratóriumi tag

Péter szervezetfejlesztési tanácsadó, az OD Partner Kft. ügyvezető partnere. Leginkább multinacionális cégekkel dolgozik, ahol közép- és felsővezetőket segít vezetésfejlesztési és változásmenedzsment folyamatokban. A civil szektorban még nem rendelkezik túl sok tapasztalattal, az Alapítvány munkájában a vállalati szférában szerzett tapasztalatait és gondolkodásmódját próbálja meg minél jobban hasznosítani. 

Szecsődi Veronika – program koordinátor

Veronika több, mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik, elsősorban civil szervezetekkel való kapcsolattartásban, koordinációban. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület egyik alapítója és partnerszervezeti kapcsolattartója. Az Adománygyűjtő Szerveztek Önszabályozó Testületének koordinátora, ahol főként a csatlakozó szervezetek monitorozásában vesz részt. A Jóügyekért.hu adománygyűjtő portálon adományokat gyűjtő civil szervezetek kapcsolattartója, tanácsadója.

Bagoly Emese - projekt szervező

Emese a pécsi egyetem Néprajz – Kulturális Antropológia szakán, majd az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Humánökológia szakán végzett. Egyetemi éveit társadalomtudományi kutatásokkal, valamint aktív önkénteskedéssel töltötte a legkülönbözőbb civil szervezeteknél a jogvédőktől a környezetvédőkig. 2013 óta végez akciókutatásokat ökologikus életmódot folytató helyi közösségeknél. A Civil Iránytű Alapítványnál 2016-ban kezdett dolgozni.

Tevékenységeink


Jóügyekért.hu

A jóügyekért.hu egy speciális adományszervező portál, mely a Magyarországon még újszerű, úgynevezett Követek Közvetítésével Kérő (KKK) adományszervezői (angolul peer-to-peer vagy free agent fundraising) akciókat támogatja. A KKK adományszervezés "főszereplői" a Követek, azaz olyan önkéntesek, akik egy adott jótékony cél (Jó Ügy) érdekében valamilyen egyéni vállalást tesznek - a vállalás lehet sport vagy egyéb jellegű is. A Követek vállalásaikat és az ezen keresztül támogatni kívánt Jó Ügyeiket egy egyéni kampányoldalban foglalhatják össze, melyet a jóügyekért.hu segítségével akár néhány perc alatt el tudnak készíteni. Bővebb információk: http://jougyekert.hu/hu/altalanos_ismerteto.html

ASZÖT

A bizalom megerősítésének céljával alakult meg 2012-ben az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete (ASZÖT), és e célból készült el az Adománygyűjtő Szervezetek Etikai Kódexe, melyet az ezt elfogadó szervezetek magukra nézve kötelezőnek fogadnak el. Az Etikai Kódex fő sarokpontjai a hitelesség, törvényesség, átláthatóság és nyilvánosság. Az ASZÖT működtetésével kapcsolatos feladatokat (toborzás, tagi monitorozás,testületek munkájának szervezése, külső kommunikáció) a Civil Iránytű Alapítvány látja el. Bővebb információk: www.atlathatosag.eu

Civil Díj

Melyik a legígéretesebb civil start-up? Melyik volt az elmúlt év legjobb civil akciója, a legnagyobb hatást elérő projektje, vagy kommunikációs kampánya? Kérdések, melyekre ritkán adatnak meg a válaszok. A Civil Díj program, melynek szervezésében és lebonyolításában a Civil Iránytű Alapítvány is részt vesz, hét kategóriában jutalmazza a szektor legjeit, ezzel is felhívva figyelmet a civil szervezetek eredményeire, sikereire. Bővebb információk: www.civildij.hu

CSR projektek

Elsősorban vállalati-civil együttműködésre épülő CSR projektek tervezését és megvalósítását vállaljuk, fő erősségünk, hogy „mindkét oldalt” elég jól ismerjük és értjük ahhoz, hogy olyan együttműködéseket tudjunk létrehozni, melyekből minden résztvevő fél maximálisan profitálhat.

A projektek megvalósítása során partnerként az adott célhoz, tevékenységhez legjobban illeszkedő civil szervezete(ek)t  tudjuk ajánlani. Mivel személyes kapcsolattal és munkatapasztalattal rendelkezünk több, mint száz magyarországi civil szervezet esetében, így jól referenciált, megbízható szervezeteket tudunk bevonni a megvalósításba.

Bővebben

Hírek


 

A sikeres Civil Díj 2016 után idén kiírásra került a Civil Díj 2017 pályázata. Részletek a www.civildij.hu oldalon.

 

 

Kapcsolat


Tel: 06-30-539-2273
E-mail: info@civiliranytu.hu
Postacím: 2100 Gödöllő, Alma u. 57.